Novinky

Obec Kružlová sa aktívne snaží o vytváranie inkluzívneho prostredia a dobrého spolunažívania medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom v obci. Napriek snahám obce, je mnohokrát vidieť, že rómske deti a mládež, ale aj nerómske deti zo slabších sociálnych pomerov nemajú prístup k mimoškolskej činnosti, a k aktívnemu tráveniu voľného času. Obec a jeho partnerské obce Rovné a Havranec majú taktiež dlhodobý záujem vytvoriť centrum, ktoré bude ponúkať vzdelávacie a športové aktivity a podporiť spoločnosť bez predsudkov, nakoľko ešte stále čelíme mnohým formám diskriminácie a netolerancie. Hlavným míľnikom projektu je vytvorenie multifunkčného centra pre deti a mládež – výstavba nového športoviska a zároveň realizácia prepojených aktivít, ktoré napomôžu deťom a mládeži nielen z obce Kružlová, ale aj z okolitých obcí rozvíjať sa vo viacerých oblastiach a začleniť sa. Obec Kružlová taktiež zorganizuje 3 konferencie počas realizácie projektu – otváraciu, priebežnú a záverečnú konferenciu, kde bude spoločne s partnermi prezentovať zameranie projektu, aktivity projektu a ich napĺňanie.


Dňa 14.10.2021 realizovala obec Kružlová otváraciu konferenciu projektu v rámci projektu LDI01010 s názvom: „Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová“ na obecnom úrade v obci Kružlová.


Obec v rámci projektu bude disponovať virtuálnou realitou! Nižšie sú zverejnené zásady užívania.