Kontaktné údaje 

Obecný úrad Rovné

Rovné 37
090 16 Cernina
E-mail: obecrovne@centrum.sk
Tel: +421 54 788 11 05

Obecný úrad Havranec

Ulica: Havranec
PSČ: 090 02
Tel: 054 7594 273
E-mail: milan.scerba@gmail.com

Občianske združenie Dukla

Kružlová 8
090 02 Kružlová
Kancelária: Sov. hrdinov 200/33, budova AB, 5. poschodie, 089 01 Svidník
Tel: +421 905 841 959
E-mail: masdukla@masdukla.sk

DMP

Unnliveien 66
8023 Bodø
E-mail: post@dmpbodo.no
Tel: 986 41 857


Obec Kružlová leží v Prešovskom samosprávnom kraji, v okrese Svidník a v regióne Horný Šariš. Kružlová leží v severnej časti Nízkych Beskýd v údolí rieky Svidničianka.

Kružlová hraničí s obcami Svidnička, Belejovce, Vyšná Jedľová, Kapišova, Dobroslava, Nižná Pisaná. Rozloha obce je 800 ha a v obci žije 700 obyvateľov, z toho 69% rómskeho pôvodu.

Výstavba športovísk na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová sa bude realizovať na parcele č. 172/1, katastrálne územie Kružlová, okr. Svidník.


Celé údolie na základe tvrdých bojov v druhej svetovej vojne dostalo názov „Údolie smrti“. V súčasnosti tu vzniklo prírodné vojenské múzeum.

V tomto údolí sa konali aj akcie na rekonštrukciu bojov členov Klubu vojenskej histórie zo Slovenska, Čiech a Poľska.

Obsahuje vojenské vybavenie, ktoré je pripomienkou a výzvou pre budúce generácie vyhýbať sa myšlienke vojenských konfliktov.


Za zmienku tiež stoja známe rómske kapely, ktoré boli známe v celom okrese. Je škoda, že rómski občania už nie sú schopní hrať na hudobný nástroj (iba asi dvaja alebo traja).

Spevácka skupina žien, ktorá pri rôznych príležitostiach reprezentovala našu komunitu, dobre fungovala aj v JRD (Jednotné roľnícke družstvo).

Obec tiež urobila nahrávku pre slovenské rádio „Selohraje i dumy dumaje“ a reláciu „Kumove“.


Projekty, na ktorých sa obec podieľa, a podujatia organizované obcou hovoria o silnej motivácii k sociálnemu začleneniu a podpore spolužitia rómskych a nerómskych obyvateľov v obci, pretože rómska menšina sa už stala väčšinovým obyvateľstvom v obci.

Obec sa snaží zlepšiť postavenie tejto komunity a vytvoriť priestor pre vzájomnú spoluprácu. V rámci tohto úsilia obec Kružlová predkladá aj tento projekt, pretože chce posilniť sociálne začlenenie rómskych detí a rozvinúť ich možnosti a poskytnúť im nové príležitosti.