Verejné obstarávanie

Názov VOStavDokumentácia
Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci
Kružlová – služby publicity a virtuálnej reality
ukončenéZmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluvy – Uniteq Lab s.r.o. / Zmluva o poskytnutí služby – clickmedia s.r.o. (s prijímateľom)
Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – stavebné práceukončenéZmluva o dielo – ZOYTEC s.r.o. (s prijímateľom)
Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – exteriérové ihriskoukončenéKúpna zmluva – Kondor – SP, s.r.o.,r.s.p. (s prijímateľom)
Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci
Kružlová – náklady na propagáciu a šírenie
ukončenéZmluva o poskytnutí služby – clickmedia s.r.o. (s prijímateľom)
Obstaranie materiálno-technického vybavenia – partner OZ DuklaukončenéKúpna zmluva – ProfiWay s.r.o. (s partnerom OZ Dukla)
Obstaranie materiálno-technického vybavenia – partner Obec RovnéukončenéKúpna zmluva – Matej Hajduk – Hajdes (s partnerom Obec Rovné)
Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci
Kružlová – Marketingová kampaň – dizajn
ukončenéZmluva o poskytnutí služby – CUNAMI s.r.o. (s prijímateľom)