Kružlová - Obec rovnakých príležitostí pre všetkých
Kružlová - Obec rovnakých príležitostí pre všetkých
Kružlová - Obec rovnakých príležitostí pre všetkých
Kružlová - Obec rovnakých príležitostí pre všetkých
PlayPause
previous arrow
next arrow

Úvod

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

CIEĽ PROJEKTU

Obec Kružlová

sa aktívne snaží o vytváranie inkluzívneho prostredia a dobrého spolunažívania medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom v obci. Napriek snahám obce, je mnohokrát vidieť, že rómske deti a mládež, ale aj nerómske deti zo slabších sociálnych pomerov nemajú prístup k mimoškolskej činnosti, a k aktívnemu tráveniu voľného času. Obec a jeho partnerské obce Rovné a Havranec majú taktiež dlhodobý záujem vytvoriť centrum, ktoré bude ponúkať vzdelávacie a športové aktivity a podporiť spoločnosť bez predsudkov, nakoľko ešte stále čelíme mnohým formám diskriminácie a netolerancie. VIAC O PROJEKTE

Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová získal grant z Nórska v sume 352 701 € . Projekt bol spolufinancovaný v sume 52 905,15 € z zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vytvorenie multifunkčného centra pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže

AKTIVITY PROJEKTU

Na základe týchto skutočností plánujeme realizovať aktivity v rámci projektu:

1.Výstavba športových zariadení na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

2. Vzdelávacie kurzy na podporu zamestnanosti

3. Súbor prednášok spojený s historickou interpretáciou nenávistných prejavov, radikalizácie a nediskriminácie

4. Umelecké a kultúrne vzdelávanie na podporu návratu k rómskym koreňom

5. Šírenie a propagácia

FOTOGALÉRIA

AKTUALITY

Partnerstvo s nórskym partnerom


Partner z Nórska – DMP Bodo má bohaté skúsenosti s tvorbou propagačných materiálov a dizajnov a v projekte nám pomôže s realizáciu propagačných aktivít.

Partnerstvo vidíme aj ako výmenu skúseností, know-how a osvedčených postupov na oboch stranách spolupráce.

Donorský partner navrhne jednotnú prezentáciu výsledkov projektu a rómskej kultúry. Keďže žiadateľ zvolí pri realizácii projektu inkluzívny a jednotný prístup, má záujem o vytvorenie jednotného vzoru, ktorý sa bude používať na propagačných materiáloch, na webových stránkach, v korešpondencii atď.

Vďaka tomu sa koncept projektu a rómska kultúra ľahšie dostanú do povedomia verejnosti a výsledky projektu budú komunikované ľahko a efektívne. Týmto spôsobom žiadateľ zabezpečí vysoké povedomie a záujem o projekt. Partner má bohaté skúsenosti s tvorbou propagačných materiálov a dizajnov.

Partnerstvo posilní bilaterálne vzťahy medzi slovenskými a nórskymi subjektmi, pretože projekt bude príkladom osvedčených postupov na oboch stranách partnerstva. Širším dopadom partnerstva môže byť vytvorenie ďalších partnerstiev subjektov zo Slovenska a Nórska.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk