Výsledky projektu s názvom “Rozvoj duševných a telesných schopností detí a mládeže v obci Kružlová”_ IV. časť

  • 4. Umelecké a kultúrne vzdelávanie na podporu návratu k rómskym koreňom

Táto časť projektu sa zameriava na podporu a udržanie kultúrnych a umeleckých tradícií rómskej komunity. Prostredníctvom umeleckých workshopov, vystúpení a podujatí sa bude podporovať hrdosť na rómsku identitu a kultúru medzi mladými ľuďmi.

Jednou z úskalí sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti je odklon od ich pôvodných koreňov. Rómska kultúra je však bohatá na umelecký prejav.

Dlhodobým zámerom realizácie tejto aktivity nie je iba kultúrne a umelecké vzdelávanie etiky a mládeže. Predpokladá sa, že prostredníctvom týchto aktivít nájdu niektoré deti základ pre svoje budúce zamestnanie. Rómske kapely mali v tejto oblasti úspešné vystúpenia a v poslednej dobe je dopyt po rómskych kapelách na rôznych podujatiach alebo napríklad na svadbách.
Partnerom pre realizáciu tejto projektovej aktivity budú obec Rovné a obec Havranec.

Zdroj: Obec Kružlová, 2023-2024

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.