Výsledky projektu s názvom “Rozvoj duševných a telesných schopností detí a mládeže v obci Kružlová”_ III. časť

  • 3. Súbor prednášok spojený s historickou interpretáciou nenávistných prejavov, radikalizácie a nediskriminácie

Tento segment projektu zahŕňa sériu prednášok a diskusií, ktoré sa zameriavajú na povedomie a osvetu o histórii nenávisti, radikalizácie a dôležitosti boja proti diskriminácii. Cieľom bolo podporiť toleranciu, rešpekt a porozumenie medzi rôznymi komunitami v obci.


Neďaleko obce sa odohrávali ťažké boje druhej svetovej vojny a v „Údolí smrti“ je zriadené múzeum vojenskej techniky. Je dobre známe, že aj rómsky holokaust sa odohrával počas druhej svetovej vojny, hovorí sa o ňom však málo. Nenávisť voči niektorým etnickým skupinám v tom čase viedla k radikalizácii.

e potrebné pracovať s deťmi tak, aby na jednej strane nepodporovali takéto správanie a na druhej strane aby sa mohli brániť, keď je to namierené proti nim. Práve túto skutočnosť a dôležitosť neopakovania nenávistných prejavov v modernej dobe sa zdôraznilo organizovaním prednášok, ktoré sa uskutočnili na základných školách prijímateľa a partnerov.

Výstupom prednášky sú kresby účastníkov zobrazujúcich svet bez diskriminácie a šikany.
Partnermi aktivity projektu budú Združenie mikroregiónu Údolie smrti a Občianske združenie Dukla.


Jedinečnosť a inovácia sú cestou, ako bude projekt prezentovať kľúčové hodnoty. V Komunitnom centre je zriadená stanica pre virtuálnu realitu. Návštevníci si budú môcť vhodným spôsobom pozrieť vizualizáciu bojov v údolí smrti počas druhej svetovej vojny vo virtuálnej realite. Bude to takmer to isté ako skutočné prežitie. Táto realistická a silná forma prezentácie má za cieľ uvedomiť si, kam sa môžu dostať predsudky a rasistické myslenie.

 Zdroj: Obec Kružlová, 2021-2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.