Výsledky projektu s názvom “Rozvoj duševných a telesných schopností detí a mládeže v obci Kružlová”_ I. časť

  • 1. Výstavba športových zariadení na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Vďaka tejto aktivite sa zrealizovala výstavba moderných športových zariadení, ktoré slúžia ako miesto pre rôzne športové aktivity a tréningy. Cieľom bolo nielen podporiť fyzickú kondíciu detí a mládeže, ale aj posilniť ich mentálne a emocionálne zdravie prostredníctvom športu.

Navrhované stavebné úpravy boli navrhnuté na parcele č. 172 / 1. Pred realizáciou stavebných prác bol na pozemku bez úprav existujúci trávnatý povrch – priestor okolo existujúcej budovy sa využíval ako priestor pre školské deti na voľnočasové aktivity.

Realizáciou prác nevediedlo k žiadnym zmenám vo využívaní dotknutého územia a nebolo teda potrebné riešiť súlad zámeru s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Dopravné ihrisko: Vybudované dopravné ihrisko pozostáva zo spevnenej plochy pre asfaltovú cestu, odstavnej plochy a plochy budov a spevnenej plochy pre chodník zo zámkovej dlažby. Celkové dopravné ihrisko obsahuje dopravné značky pre chodcov, ako aj vodorovné a zvislé dopravné značenie. Celková navrhovaná spevnená plocha je 401,91 m2. V rámci ihriska je realizovaná aj výsadba 12 kusov javorov a nová trávnatá plocha o výmere 175,24 m2.

Lanovka: Pre areál základnej školy v obci Kružlová bol navrhnutý a zrealizovaný jednopodlažný 3D lanový park na drevených stĺpoch, ktorý má tvar pravidelného štvorca s dĺžkou strany 8 m. Hlavnou cieľovou skupinou sú deti z neďalekej základnej školy, ale aj všetky deti a mladí ľudia z okolia, pretože prevádzka bude celoročná a za každého počasia. Lanovku tvoria štyri lávky zavesené medzi štyrmi drevenými stĺpmi vysokými až 7 m. Na stĺpoch sú prestupové domy s podlahou asi 3 m nad zemou, medzi ktorými sú lávky v podobe lanových prekážok. Lávky sú zo všetkých strán chránené proti pádu detí bezpečnostnými sieťami, a preto nevyžadujú žiadnu ďalšiu ochranu účastníkov. 3D lanový park je prístupný pre deti od 3 rokov (do 6 rokov, deti majú povolený vstup len v sprievode dospelej osoby). Materiály všetkých hracích prvkov sú vybrané tak, aby to bolo pre používateľa pohodlné.

Stavba je navrhnutá na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová. K deťom sa dá najľahšie dostať prostredníctvom hier. Pri používaní ihriska, na ktoré môžu vstúpiť všetky deti bez rozdielu, sa deti naučia spolupracovať, stretávať sa a rešpektovať sa. Ihrisko preto rozvíja nielen fyzické schopnosti detí a mladých ľudí, ale aj ich mentálne schopnosti. Obec bude venovať pozornosť dodržiavaniu 3 D – desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Dopravné ihrisko poskytuje deťom nielen prístup k športovým aktivitám, ale ich aj vzdeláva v doprave. Deti sa učia, ako sa správať na ceste bez bezprostredného nebezpečenstva, osvoja si správne návyky z riadenia vozidla a naučia sa rozpoznávať dopravné značky.

Realizáciou aktivity sa podporilo opatrenie v oblasti zdravia – športu a pohybových aktivít.

Realizácia predmetnej aktivity trvala od júna 2023 – decembra 2023.

Zdroj: Obec Kružlová, 2024

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.