O nevipena

O gav Kružlova aktivno kamel te kerel o inkluzivno than u lačho jekhetano dživipen maškar o romane u naromane manuša andro gav. The te o gav zumavel sar šaj, buterval pes dikhel, hoj le romane čhavoren u ternen, the le naromane čhavoren andal o čoreder socijalna učipena nane sar pes te dochudel kijo aktiviti pal e škola, kijo aktivno slobodno časos. O gav the u partnerska gava Rovné u Havranec kamen imar but berša te kerel o centrum, kaj pen kerena o sikhľuvibnaskere u športova aktiviti u pomožinela te phagel o bilačhe dikhipena, vašoda, hoj mek sa pes maras la diskriminacija u natolerancijaha andro but formi. O šerutno res andro projektos hin te kerel o multifunkčno centrum vaš o čhavore u terne – te ačhavel o nevo športovo arealos u te kerel o aktiviti so džal jekh avraha, save pomožinena le čhavorenge u le ternenge na ča Kružlovatar, no the aver gavendar, te buchľarel peskero džaňiben buter dromenca u te arakhel peskero than. O gav Kružlová kerela 3 konferenciji prekal o projektos – kana pes phundravel, kana pes kerel u e paluňi konferencija, kaj jekehtanes le partnerenca prezentinela so kerela o projektos, o projektoskere aktiviti u sar pen resen.


14.10.2021 o gav Kružlová kerďas e phundravipnaskeri projektoskeri konferencija prekal o projektos LDI01010 le naveha: „O vazdipen andro ťelesna u voďakere džaňibena le čhavorengere the ternengere andro gav Kružlová“ andro gaveskero kher Kružlovate.