Pal o projektos, ko del o pomožipen

Gypsy,Children,In,The,Kesan,edirne-turkey,28-10-2009
slider2
previous arrow
next arrow
AngličaňikaSlovačika
Development of physical and mentalabilities of children and youth in themunicipality of KružlováRozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Charnes phendo pal o projektos slovačika

O projektos, savo thovas andro mangipen, kamel te vazdel o fizicko u voďakero džaňiben le čhavorengero u ternengero andro gav Kružlová u andro partnerska gava.

Vašoda, andre savi situacija hine o romane čhavore pre Slovačiko, o gav Kružlová kamel te pomožinel lengere buťaribnaske u te lačharel lengeri pozicija maškar o manuša.

Kana pes kerela o multifunkčno centrom vaš o vazdipen andro fizicka u voďakere džaňibena le čhavorengere the ternengere, oda res pes doresela.

Na základe týchto skutočností plánujeme Vaš ola prindžaripena kamas te kerel ajse aktviti andro projektos:

1. Ačhavena pen o športova thana vaš o vazdipen andro fizicka u voďakere džaňibena le čhavorengere the ternengere andro gav Kružlová

2. O sikhľuvibnaskere kurzi vaš o feder buťariben

3. O vakeribena u e historicko interpretacija pal o džungale vakeribena, radikalizacija u nadiskriminacija

4. Umelecko u kulturno sikhľuviben te pomožinel te arakhel peskero romipen

5. O buchľaripen the e propagacija

O resoskere grupi andro oda projektos hine o čhavore u o terne andro gav u paš e Kružlová. Andre kadi grupa o projektos dikhel nekbuter pro socijalno inkluzija vaš o grupi so hine pro agor – o romane čhavore u o čhavore andal o socijalno kovle thana vaj o čhavore saven daravel o čoripen.

O partnerstvo andro projektos ela kerdo le gavenca Rovné u Havranec, kaj pes prekal e jekehtaňi buťi le centralno gaveha Kružlová prekal o aktiviti u e participacija pro prikeriben u realizacija le projektoskeri kerela o multifunkčno centrum vaš o pal e školakere aktiviti vaš o čhavore u terne.

O themutnengere organizaciji save uštaren andre prekal o vakeribena u oda, so hin lengre resa sikhavena o negativna buťa save anen e radikalizacija, diskriminacija u šikana le čhavorenge andre historija. Ole aktivitenca ela pašes kerďi the e virtualno realita savi sikhavela o mariben andro Mulano teluňipen.

Andro projektos pen kerena o neve buťakere thana.

Pre realizacija le aktivitengeri kerena buťi o romane lokalna themutnengere porijadkova službi u o buťarne andal o komunitno centrum Kružlová, o terenna socijalna buťarne andro gava Havranec u Rovné.

Prekal o projektos pes kerela e jekehtanňi buťi le donoriko partneroha – o partneros andal o Nórsko.