Pal o ko mangel the pal o partnera

E informacija

  • O projektoskero kodos: LDI01010
  • O projektoskero nav: O vazdipen andro ťelesna u voďakere džaňibena le čhavorengere the ternengere andro gav Kružlová
  • O programos: O lokalno vazdipen the inkluzija
  • O krajos kaj pes kerel o projektosPrešovsko
  • O okresis kaj pes kerel o projektosSvidník
  • O planos kana agorinel o projektos: 30.04.2024
  • Ko kerelO gav Kružlová

O financiji

O projektovo grantos savo chudle: 352 701 €
O love počinde andal o: Norsko lovengero mechanizmus Štatoskere love SR
O programos kerel: O ministerstvos vaš o investiciji, regijonalno vazdipen u informatizacija

O partnera:

O gav Rovné

O gav Rovné kerela jekh maškar o komunitna buťa andro multifunkčno centrum vaš o čhavore the terne u kerela o aktiviti vaš o sikhľuviben vaš o čhavore u terne – konkretno prekal o umelecko sikhaviben kerena o ori vaš o kheľiben. O partnerstvo del e garancija vaš e buchleder škala vaš o pal e školakere aktiviti vaš o čhavore u terne manuša, the vašoda, hoj pes buter dochudela kije resoskeri grupa. Užarel pes, hoj o partnerstvo ela mek buchleder res – o uštara andro sikhľuviben šaj lačharel the o buťariben savo šaj resen ola čhavore andro umelecko industrija u šaj phiren pro suťaži (narodna u maškarthemutne) te sikhavel o romane kheľibena u kultura pro buter kidipena.

O gav Havranec

O gav Havranec kerela jekh maškar o komunitna buťa andro multifunkčno centrum vaš o čhavore the terne u kerela o aktiviti vaš o sikhľuviben vaš o čhavore u terne – konkretno konkretno prekal o umelecko sikhaviben kerena e giľavipnaskeri grupa. O partnerstvo del e garancija vaš e buchleder škala vaš o pal e školakere aktiviti vaš o čhavore u terne manuša, the vašoda, hoj pes buter dochudela kije resoskeri grupa. Užarel pes, hoj o partnerstvo ela mek buchleder res – o uštara andro sikhľuviben šaj lačharel the o buťariben savo šaj resen ola čhavore andro umelecko industrija kana pen roden o bare talenta.

E themutnengeri organizacija Dukla

Kada partneros sikhavela o konkretna bodi andal e historija save sikhavena o konkretna keribena, save pen ačhile paš o centralno gav. Kerena pen o vakeribena vaš o čhavore pal o konkretna keribena u prekal e historija pes sikhavela, so anel e diskriminacija u radikalizacija. Prekal e kadi organizovano aktivita pen lačharena o buťa maškar o čhavore the terne manušende, ačhavela pes o inkluzivno jekhetaňiben u kerena pen o umelecka buťa le čhavendar andro svetos bije diskriminacija u šikana.

DMP Bodø

O partneris savo hino o donoris kerela jekhetaňi prezentacija pal o doresipena andro projektos u e romaňi kultura. O partneros, so mangel kerela paš o projektos o inkluzivno u jekhetano buťakero drom, kamel te kerel o jekhetano vzoros, savo ela pro propagačna materijala, pro webova seri, andre korešpondenciji u avka. Paľikerdo oleske pes o projektoskero konceptos u e romaňi kultura sigeder dochudena le manušenge andre goďi u o projektoskere doresipena pen komunikena lokhes u efektivnes. Avka oda, so mangel resela buchlo džaňiben u interesos pal o projektos. Le partneros hin barvalo džaňiben pal oda, sar pen keren o propagačna materijala u dizajna. O partnerstvo zorarela o lačhipena maškar o duj seri so hine o slovačika u norska subjekta, vašoda hoj o projektos anela o mište kerde procesi pro soduj seri andro partnersto. O bareder res andro partnerstvo šaj te avel oda, hoj pen kerena buter partnerstva maškar o subjekta andal o Slovačiko the Norsko.